e-Praktyki

Szanowni Studenci,

Zapraszamy do kontaktu w celu realizacji praktyk z zakresu fizjoterapii.

Podanie o odbycie praktyk (z określeniem proponowanego terminu) można przesyłać za pomocą poniższego formularza.

Wzór podania do pobrania tutaj.

Pzypominamy, że każdy student jest zobowiązany posiadać:

  • skierowanie wystawione przez uczelnię do odbycia praktyk,
  • książeczkę zdrowia, którą student powinien przedstawić w zakładzie przed rozpoczęciem praktyk,

  • dzienniczek praktyk zawodowych wraz z programem praktyk.

Uwaga,

Jeżeli zakład nie podpisał porozumienia na odbywanie praktyk z zakresu fizjoterapii z uczelnią, konieczne jest również jego dostarczenie.

Ilość odbywanych praktyk jest zależna od możliwości organizacyjnych zakładu.

Potwierdzenie rozpoczęcia praktyk oraz ocena końcowa studentów oprócz tradycyjnej formy pisemnej– będą odbywały się także poprzez wysłanie potwierdzenia / oceny na wskazany adres e-mail studenta.

 

Prześlij do nas wypełniony formularz