Strona główna

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Wirtualny rehabilitant - wdrożenie e-usług w SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu


Całkowita wartość projektu: 991 493,49 zł
Kwota dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 840 573,92 zł
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu